หาบริษัท รับรื้อถอนอาคาร ควรหาข้อมูลก่อน

หาบริษัท รับรื้อถอนอาคาร

รับรื้อถอนอาคาร บริษัทไหนดี จะต้องหาข้อมูลและสอบถามเงื่อนไขการทำงานให้ชัดเจน

หาบริษัท รับรื้อถอนอาคาร

ท่านทราบหรือไม่ว่าการ รับรื้อถอนอาคาร นั้นจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง และขั้นตอนที่ถูกต้องการรื้อถอนอาคารนั้นจะมีอะไรบ้าง หากท่านเป็นผู้ที่กำลังมองหาผู้ที่ รับรื้อถอนอาคาร ท่านก็ควรจะทราบขั้นตอนพอสังเขปเพื่อที่จะให้การดำเนินการรื้อถอนอาคารของท่านเป็นไปอย่างถูกต้องและไม่เกิดปัญหาใดๆตามมา ในส่วนของท่านที่เป็นผู้รับเหมามือใหม่ที่กำลังประกอบธุรกิจ รับรื้อถอนอาคารท่านก็ควรจะทราบขั้นตอนทั้งหมดตั้งแต่ก่อนจะดำเนินการรื้อถอน และขั้นตอนดำเนินการรื้อถอน เพื่อที่ผลงานของท่านจะเรียบร้อยสมบูรณ์ และไม่เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น

การ รับรื้อถอนอาคาร หากมีการว่าจ้างผู้รับเหมาแล้ว ทางผู้รับเหมาและเจ้าของอาคารจะต้องมีการทำเอกสารเพื่อขออนุมติในการรื้อถอนแต่ละครั้ง โดยท่านจะต้องติดต่อไปยังฝ่ายโยธาในบริเวณพื้นที่เขตที่ท่านจะดำเนินการ นอกจากหน่วยงานของรัฐแล้วท่านควรจะต้องบอกกล่าวแก่เพื่อนบ้านหรือผู้พักอาศัยที่อยู่ในพื้นที่ข้างเคียง เพราะในการรื้อถอนอาคาร จะต้องมีสิ่งรบกวนอย่างแน่นอน เช่นมลภาวะที่เกิดจากเสียงในการเจาะรื้อถอนต่างๆ และมลภาวะทางอากาศซึ่งมาจากฝุ่นละอองต่างๆที่จะกระจายออกมาจากการรื้อถอนอาคาร โดยมลภาวะต่างๆเหล่านี้ทางผู้รับรื้อถอนอาคารควรให้ความสนใจและตระหนักถึงผลกระทบที่ตามมาด้วย นอกจากเรื่องของการขออนุญาต ในการรื้อถอนอาคารแล้ว สิ่งที่จะต้องเตรียมพร้อมอีกเรื่องก็คือเรื่องของไฟฟ้าและน้ำประปา เพราะเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้งานในการดำเนินการรื้อถอนอย่างแน่นอน โดยสำหรับงานรับรื้อถอนอาคาร หากงานนั้นมีความเสี่ยงในการทำงานสูงท่านควรจะให้มีการทำประกันภัยต่างๆเอาไว้ด้วย เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการทำงานของคนงาน และผู้ที่อาศัยบริเวณข้างเคียง

สำหรับมาตรการที่ผู้ รับรื้อถอนอาคาร ควรจะรับทราบก่อนเข้าดำเนินการรื้อถอนนั้นก็มีอยู่หลายเรื่อง โดยเรื่องแรกที่ต้องทราบก็คือควรจะให้มีตาข่ายหรือผ้าใบสำหรับหุ้มตัวอาคาร เพื่อป้องกันไม่ให้มีวัสดุตกลงกระเด็นออกไปนอกพื้นที่อาคาร และควรจัดให้การฉีดน้ำโดยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง เพื่อป้องกันการกระจายของฝุ่นละอองที่จะกระจายออกไปสร้างความเดือดร้อนในบริเวณใกล้เคียง ส่วนเรื่องเวลาในการรื้อถอนอาคาร ทางภาครัฐได้ระบุไม่ให้มีการดำเนินการรื้อถอนหรือการทำงานที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนแก่ผู้อาศัยใกล้เคียง โดยช่วงเวลาที่ไม่ให้มีเสียงรบกวนจากการทำงานคือระหว่าง  22:00 – 6:00 น. นอกจากนี้การขนย้ายเศษวัสดุต่างๆควรจะมีการขนย้ายในช่วงเวลากลางคืนตามมาตรการความปลอดภัยในเรื่องของการรื้อถอน และไม่ควรทิ้งวัสดุจากการรื้อถอนเอาไว้ในพื้นที่สาธารณะ ควรจะมีการจัดเก็บในพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อรอการขนย้าย ในการรื้อถอนอาคารแต่ละครั้งควรจะให้มีวิศวกรมาควบคุมดูแลงานอยู่ตลอด เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างถูกต้องและวิศวกรจะสามารถดูโครงสร้างของอาคารนั้นได้ ผู้รับรื้อถอนอาคารควรตรวจสอบเครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ขุดเจาะต่างๆให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และไม่ควรให้มีการชำรุดหรือมีอายุการใช้งานที่นานเกินไป เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายแก่คนงานได้

นอกจากนี้ในการ รับรื้อถอนอาคาร แต่ละครั้ง ผู้รับเหมาควรจะสวมหมวกนิรภัยและมีการทำป้ายบ่งชี้ หรือป้ายเตือนอันตรายจัดตั้งในบริเวณที่การทำงาน หรือบริเวณที่เป็นพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้ผู้ที่สัญจรไปมาหรือผู้ที่อาศัยบริเวณข้างเคียงจะได้หลีกเลี่ยงพื้นที่เหล่านั้น หรือหากมีความจำเป็นจะต้องผ่านไปยังบริเวณนั้นก็จะมีความตระหนักและระมัดระวังอันตรายจากการรื้อถอนอาคารได้ สิ่งสำคัญสำหรับผู้รับรื้อถอนอาคารจะต้องใส่ใจอยู่เสมอก็คือเรื่องของความปลอดภัย และความถูกต้องในการทำงาน เพราะหากเกิดความผิดพลาดไม่ว่าจะด้วยสาเหตุของการไม่รู้เรื่องโครงสร้างอาคาร หรือเพราะความประมาท แต่ผลที่ตามมาอาจทำให้ผู้รับรื้อถอนอาคารไม่ได้รับโอกาสในการทำงานในครั้งต่อไปเลยก็ว่าได้