ที่เขาว่า ทุบตึก ฟรี มีจริงมั้ย

ทุบตึก รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง โดยช่างผู้เชียวชาญ ประเมินงานให้ทันที โทรเลย 0911096554
ทุบตึก รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง โดยช่างผู้เชียวชาญ ประเมินงานให้ทันที โทรเลย 0911096554

กับข้อสงสัยที่ทุกคนสงสัยมานาน ว่า

ทุบตึก  รื้อถอนอาคาร หรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ฟรี มีจริงมั้ย

ขอตอบข้อสังสัยเจ้าของกระทู้นะคับ
กรณีที่เห็นป้ายโฆษณาตามที่ต่างๆว่าทุบตึกฟรีนั้น เป็นเพียงวิธีการโฆษณาวิธีหนึ่งคับที่ทำให้น่าสนใจมากขึ้น
จริงๆแล้ว การทุบตึก มีต้นทุนคับ ทั้งแรงคน ทั้งรถบรรทุก รถแบคโฮ อุปกรณ์ต่างๆ ตามความยากง่ายของงาน
โดยในการตกลง รื้อถอนอาคาร หรือ รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ต่างๆนั้น ในข้อตกลงจะมีอยู่ว่า เศษซากต่างๆ ที่ได้จากการ
รื้อถอน จะตกเป็นของผู้รื้อ (ตรงนี้สามารถนำไปขายต่อได้) เช่น เศษไม้ เศษเหล็กต่างๆ
ถามว่าเวลาตกลงกัน จะทุบฟรีหมดทุกกรณีมั้ย ตอบว่าไม่นะคับ ผมจะแยกเป็น 3 เคส เป็นตัวอย่าง
– กรณี อาคารนั้นเล็ก (วัสดุจากการรื้อน้อย) เจ้าของอาคารจะต้องจ้างคนมารื้อคับ เพราะเศษที่นำไปขายได้ไม่คุ้ม กับค่าแรง
– การณี อาคารนั้น มีขนาดพอสมควร (วัสดุจากการรื้อมีพอสมควร) ตรงนี้ ส่วนมาก เศษซากพวกนี้จะขายได้มากกว่า ค่าแรง
นิดหน่อย จึงจะเป็นการรื้อให้ฟรี แลกกับ เศษซากจากการรื้อคับ
– กรณี อาคารมีขนาดใหญ่ (วัสดุจากการรื้อเยอะ) ทางผู้รับเหมารื้อถอน จะเสนอราคาซื้อคับ คือนอกจากจะรื้อให้ฟรีแล้ว ยัง
ต้องเพิ่มเงินให้เจ้าของอาคารคับ

พชร ทุบตึก รื้อถอนอาคาร สิ่งปลูกสร้าง
โดยช่างผู้เชี่ยวชาญ ประเมินงานให้ทันที
http://www.tubetuk.com/
โทร 091-109-6554
line id : 0911096554
https://www.facebook.com/tubetuk/