ค้นหา

จันทร์  เล่นคำ

1.ขายทอดตลาด

1.1 คุรุภัณฑ์  day  week     1.2 วัสดุ  day  week     1.3 พัสดุ  day  week

1.4 ชำรุด  day  week     1.5 ไม่ใช้  day  week    1.6 รถยนต์  day  week     1.7  อาคาร  day  week  

2.จำหน่าย

2.1 คุรุภัณฑ์  day  week     2.2 วัสดุ  ชำรุด  day  week   รื้อถอน  day  week   2.3 พัสดุ  day  week

2.4 ชำรุด  day  week           2.7  อาคาร  day  week

3.ประกาศขาย

3.1 คุรุภัณฑ์  day  week     3.2 วัสดุ  day  week     3.3 พัสดุ  day  week

3.4 ชำรุด  day  week         3.6 รถยนต์   week     3.7  อาคาร    week  

อังคาร

1.กรุงเทพ(กดดูรายละเอียดแต่ละวันด้วย)  จัดจ้างภาครัฐ  กรมทางหลวง  ชลประทาน

2. ขายทอดตลาด prd week

การบินไทย   ท่าอากาศยาน (เลือกแต่ละหน่วยงาน)  อุตสาหกรรมป่าไม้   ไม้สัก

ปตท (เลือกประเภทจำหน่าย)    การไฟฟ้า ภูมิภาค (ค้นคำว่าขาย)   cat  catรถ  อุทยานแห่งชาติ(พิมคำว่าขาย)

ปปส

สำนักงาน  จังหวัด  ขายทอดตลาด  ขายพัสดุ  จำหน่ายพัสดุ

โรงเรียน    โรงพยาบาล   มหาวิทยาลัย 

4.ขายทอดตลาด .ac.th week  day

11.อบต / อบจ  / เทศบาล / ศาล 2.สำนักงานเขต  3 กรมทรางหลวง 4.กรมพัฒนาที่ดิน(ค้นหาในเว็บ)

1.สรรพกร   4.สำนักงานอัยการ   7.อุตสาหกรรม  8.สาธารณสุข จว  9.ควบคุมโรค  10.เขตการศึกษา  12.ขนส่ง จว.

13.กรมพัฒนาที่ดิน(ค้นหาคำว่าขายทอดตลาด) 14.prd(ค้นคำว่าขาย)  15.ปปง

16.ปทอ (ค้นหาคำว่าขายในช่องค้นหา)

ขายทอดตลาด1  week  day

ขายทอดตลาด2  week  day

 

พุธ (เล่นหน่วยงาน)

มหาวิทยาลัย    วิทยาลัย  ราชมงคล    ราชภัฎ   โรงเรียน    เขตพื้นที่การศึกษา    สพฐ  ประถม   มัธยม  เทคโน เทคนิค อาชีวะ

สาธารณสุขจังหวัด  สาธารณสุขอำเภอ  โรงพยาบาล   ส่งเสริมสุขภาพ   ควบคุมโรค

ทหาร    ตำรวจ    ภูธร    นครบาล  

องค์การบริหารส่วนตำบล     อบต     องค์การบริหารส่วนจังหวัด     อบจ     เทศบาลตำบล     เทศบาลเมือง    เทศบาลนคร

กกต   สตง     ปปช    สผผ  ตรวจบชสหกรณ์

กรมประชาสัมพัน   สนง ปชส  คลัง จว  ธนารักษ์พื้นที่  สรรพกรพื้นที่  สรรพสามิตพื้นที่  ท่องเที่ยวและกีฬา

พัฒนาสังคมและความมั่นคง  เกษตรและสหกร  เกษตรจว  เกษตรอภ  ประมงจว  ปศุสัตว์จว  ปศุสัตว์อภ

ปฏิรูปที่ดิน  ขนส่ง  พัฒนาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สถิติ  พลังงาน  พานิชย์  สำนักงาน  พัฒนาชุมชน

ส่งเสริมการปกครอง อปท  ที่ดิน  โยธา  สาธารณภัย  เรือนจำ  สถานพินิจ  สำนักงานคุมประพฤติ

สวัสดิการและแรงงาน  พัฒนาฝีมือ  ประกันสังคม  วัฒนธรรม  อุตสาหกรรม

พฤหัส

1.กรุงเทพ(กดดูรายละเอียดแต่ละวันด้วย)  จัดจ้างภาครัฐ  กรมทางหลวง

2. ขายทอดตลาด prd week

การบินไทย

ปตท (เลือกประเภทจำหน่าย)

การไฟฟ้า ภูมิภาค (ค้นคำว่าขาย)

ปปส

สำนักงาน  จังหวัด  ขายทอดตลาด  ขายพัสดุ  จำหน่ายพัสดุ

โรงเรียน    โรงพยาบาล   มหาวิทยาลัย 

4.ขายทอดตลาด .ac.th week  day

11.อบต / อบจ  / เทศบาล / ศาล 2.สำนักงานเขต  3 กรมทรางหลวง 4.กรมพัฒนาที่ดิน(ค้นหาในเว็บ)

1.สรรพกร   4.สำนักงานอัยการ   7.อุตสาหกรรม  8.สาธารณสุข จว  9.ควบคุมโรค  10.เขตการศึกษา  12.ขนส่ง จว.

13.กรมพัฒนาที่ดิน(ค้นหาคำว่าขายทอดตลาด) 14.prd(ค้นคำว่าขาย)  15.ปปง

16.ปทอ (ค้นหาคำว่าขายในช่องค้นหา)

ขายทอดตลาด1  week  day

ขายทอดตลาด2  week  day

 

ศุกร์

1.ขายทอดตลาด -ธนาคาร -บังคับคดี week  day

1.1  .go.th  week  day

1.2  .th week  day

2. ขายทอดตลาด pdf week  day

2.1  pdf .go.th  week  day

2.2  pdf .th week  day

3. ขายทอดตลาด พัสดุ week  day

3.1  พัสดุ .go.th  week  day

3.2  พัสดุ .th  week  day

4. ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ week    day

4.ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ .go.th week  day

4.2 ครุภัณฑ์  .th  week  day  

5.  ขายทอดตลาด โรงพยาบาล  week  day

6.  ขายทอดตลาด อาคาร  week  day

7. ขายทอดตลาด มหาวิทยาลัย   week  day

8. ขายทอดตลาด โรงเรียน  week  day

9. ขายทอดตลาด รถยนต์  week  day

10.  ขายทอดตลาด2559 / ประกาศ ขายครุภัณฑ์ / กรมประชาสัมพันธุ์ /  ขายพัสดุ  /

 

อาทิตย์ (เล่นพื้นที่)

 

เชียงราย เชียงใหม่  น่าน  พะเยา  แพร่  แม่ฮ่องสอน  ลำปาง  ลำพูน  อุตรดิตถ์

กาฬสินธุ์  ขอนแก่น  ชัยภูมิ  นครพนม  นครราชสีมา  บึงกาฬ  บุรีรัมย์  มหาสารคาม  มุกดาหาร  ยโสธร  ร้อยเอ็ด  เลย  ศรีสะเกษ  สกลนคร  สุรินทร์  หนองคาย  หนองบัวลำภู  อำนาจเจริญ  อุดรธานี  อุบลราชธานี

กำแพงเพชร  ชัยนาท  นครนายก  นครปฐม  นครสวรรค์  นนทบุรี  ปทุมธานี  อยุธยา  พิจิตร  พิษณุโลก  เพชรบูรณ์  ลพบุรี  สมุทรปราการ  สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร  สระบุรี  สิงห์บุรี  สุโขทัย  สุพรรณบุรี  อ่างทอง  อุทัยธานี

จันทบุรี  ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  ตราด  ปราจีนบุรี  ระยอง  สระแก้ว

กาญจนบุรี  ตาก  ประจวบคีรีขันธ์  เพชรบุรี  ราชบุรี

กระบี่  ชุมพร  ตรัง  นครศรีธรรมราช  นราธิวาส  ปัตตานี  พังงา  พัทลุง  ภูเก็ต  ยะลา  ระนอง  สตูล  สุราษฎร์ธานี